Kvällens matchvärd: LKAB

LKAB-flaggorI kvällens avgörande final mellan BC Luleå och Norrköping Dolphins är det LKAB som är kvällens matchvärd.

LKAB som även är BC Luleås huvudsponsor, hälsar er välkomna till Luleå Energi Arena ikväll. LKAB står för Luossavaara Kiirunavaara AB och är, om någon missat det, ett av Sveriges äldsta industriföretag. LKAB bryter och förädlar järnmalm till stålindustrin och LKAB:s gruvor och förädlingsverk går att finna i Malmfälten i norra Sverige. Deras verksamhet finns i huvudsak i Kiruna, Malmberget och Svappavaara med världens två största underjordsgruvor för järnmalm.

Under 2017 producerad LKAB 27,2MT järnmalmsprodukter. LKAB:s mål är att med 2015 års utfall (24,5 Mt) som bas öka vår produktion med 5 procent år för år fram till 2021.

 

LKAB:s värderingar
LKAB:s värderingar är Engagerad, Nytänkande och Ansvar.  Deras värderingar ligger till grund för hur de genom sitt beteende ska uppnå ett bra resultat. Värderingarna ska vägleda dem i deras handlingar och fungera som en moralisk grund.
Engagerad. Med engagerad menar LKAB att de har våra kunders resultat i fokus i allt de gör.
Nytänkande. Med nytänkande menar LKAB att allt kan förbättras om de vågar tänka i nya banor.
Ansvar. Med ansvar menar LKAB att de agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.

Pelletsverket KK4 i Kiruna.

Ett annat perspektiv på ansvar är att LKAB arbetar för en bättre miljö. Som exempel har LKAB bland annat som mål att minska koldioxidutsläppen med 12 procent per ton färdig produkt till 2021 jämfört med 2015 och samtidigt minska utsläpp av kväve till luft!

På vimeo kan ni sen webbfilm om LKAB om ni vill veta mer om dem: LKAB webbfilm 2016 – Om LKAB from LKAB on Vimeo.

Cecilia Sjöberg
[email protected]
Dela på Facebook